Còn mở

Hire a PHP Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €566 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Ho bisogno di partire dal nome di una strada, collegamento a Google Maps o altri data base stradali e metter in condizione il visitatore della pagina (un form in una landing page) di tracciare un'area con uno strumento, tipo matita o altro, per delimitare visivamente una zona della mappa stessa e poterla ricevere insieme ai suoi dati.

Esempio: [url removed, login to view] (seleziona area)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online