Đã đóng

Hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £627 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Lynx Networks installs IT infrastructure including data cabling. I have produced a flowchart that enables the user to determine what type of data cable he should use for any particular project. The user would access the flowchart via our website but would not see the actual underlying flowchart. He would be presented with a series of screens, embedded in a webpage, asking questions, giving advice and routing him to a different embedded page depending on his answer to a question in the flowchart. There are 23 screens in total. I could do it in Survey Monkey but that couldn't be embedded. Thanks for reading this, Alan.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online