Đã đóng

Hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £40122 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min £50000 GBP
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I want to create a program to provide individual/personalised dietary advice powered by AI (Artificial Intelligence). I have been granted a certain amount of funding for the project, have a 3-6 month window and need a detailed pitch.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online