Đã hoàn thành

Hire a Web Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bestworkontime9 với giá $272 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

i need web developer who can design and make website work .and hand me final product up and running .

i need website which will be entertainment based website , where i can upload videos, pictures my self and auto upload will be fine too .

example;

[url removed, login to view] <<< home page, website functions mostly like this same template

[url removed, login to view] <<< option for visitors to created and upload memes on site

[url removed, login to view] << this website home page but i need it under article/blog option , where i can add different articles and run adsense

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online