Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 120 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $505 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
120
Mô tả dự án

i need web developer who can design and make website work .and hand me final product up and running .

i need website which will be entertainment based website , where i can upload videos, pictures my self and auto upload will be fine too .

example;

[url removed, login to view] <<< home page, website functions mostly like this same template

[url removed, login to view] <<< option for visitors to created and upload memes on site

[url removed, login to view] << this website home page but i need it under article/blog option , where i can add different articles and run adsense

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online