Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 108 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $594 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

Hi all, Am charles from United Arab Emirates. I have a project i want to get done Asap

project type:

website designing and development

it will be a text and banner advertising website, online advertising solutions that offers wide range of advertising products and services

it will involve logical work because there will be sharing of revenues generated from sales of services among members

*the cost of advertising pack will be $2

*at the purchase of each pack the user will earn 2000 advertising credit

*a click or impression will cost 1 credit

*each pack will mature in 5days @ $[url removed, login to view]

* will accept major payment wallet for payment and withdrawal

a clear picture of what I want is [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online