Hire a Web Developer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 66

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is HTML. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 CAD. The website just needs a couple pages, and the ability for me to add products etc. Please contact me with questions.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online