Còn mở

Hire a Web Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹6951 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is database and .net and .php etc. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹5000 - ₹10000 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files. talk to me [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online