Đã đóng

Hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $704 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I already have a design, I just need you to build a CMS website for my small tour business. The website will need to manage tour descriptions, tour and guide schedules, bookings, and confirmations as well as reminder emails. It must include social media integration login, accommodate 2 different pricing structures, tour search by date, location, and other filters. Varying degrees of access to reservations database required for staff & guest login. Shopping cart, promo codes, wish list, and ability to edit order on checkout page necessary as well as integration with paypal. Design is ready.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online