Đã đóng

Hire a Web Developer - 16/02/2017 04:25 EST

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $559 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I am looking for help figuring out what I need done to get my project off the ground. What I want done is a website with two ends. On one end, I want somebody to be able to post a piece of writing, such as a letter, or a business proposal. On the other end I want somebody who is trained in the field to provide feedback in order to make the piece of writing better. I also want it so that the person submitting the writing must pay a fee and the person providing feedback gets a percentage of that fee.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online