Hire a Web Developer - 16/02/2017 04:25 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 95

Mô Tả Dự Án

I am looking for help figuring out what I need done to get my project off the ground. What I want done is a website with two ends. On one end, I want somebody to be able to post a piece of writing, such as a letter, or a business proposal. On the other end I want somebody who is trained in the field to provide feedback in order to make the piece of writing better. I also want it so that the person submitting the writing must pay a fee and the person providing feedback gets a percentage of that fee.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online