Đã đóng

Hire a Web Scraping Specialist

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $142 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

We provide a list of names and URLs of 3000+ adventure operators. We need the following information collected/scraped:

+ Email/contact points (multiple may be available through the domain with Clearbit) (Email + Firstname + Lastname (where applicable)

+ Facebook

+ Instagram

+ Twitter

Result/Output: CSV-file with all requested information.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online