Đã đóng

Hire a Web Searcher

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1200 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Looking to hire for a project identifying Australian and New Zealand resellers and implementers of ERP and CRM for small, midsize and smaller enterprise companies. Should minimally have staff of 5+ and have experience in the ERP/CRM space. Information that would be required. Resellers/Implementers currently engaged with, SAP B1, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, Epicor, MYOB, Xero, Pronto, Intuit (QuickBooks), Infor, Workday.

Information required:

1. Company name

2. Address

3. Website

4. Contact name

5. Contact Job Title

6. Contact email

7. Telephone number

8. Contact LinkedIn profile

Would like this information for all resellers across Australia and New Zealand.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online