Hire a Website Designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I have started a Fashion Blog and need someone to help me actually put the posts on to the website every week and to have everything running cohesively. I am aiming to post twice a week as well as needing to link products and photos. This is an ongoing job each week and I would pay a price per month for 8 posts.

My website is on Squarespace so a good understanding of this is vital.

Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online