Đã đóng

Hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $188 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have started a Fashion Blog and need someone to help me actually put the posts on to the website every week and to have everything running cohesively. I am aiming to post twice a week as well as needing to link products and photos. This is an ongoing job each week and I would pay a price per month for 8 posts.

My website is on Squarespace so a good understanding of this is vital.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online