Đã đóng

Hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $248 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I have a wordpress site that I'd like to seem together with a white label sports pick monitoring software. The white label has an admin but is somewhat limited except for the sports pick monitor backend it provides. My focus is to clean-up the existing wordpress to use as the front page that will promote the documentation of the white label monitor. I would like it completed within 10 days.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online