Đã đóng

Hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$18 BRL / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$6 - R$24 BRL / hour
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

This project, is a just one page site (landing page), it follows a basic model created before, We will send you login and pass, to the wordpress admin, you DON'T need to install wp, program or take care of host issues, we have everything.

The skills are:

- Fireworks or Photoshop (Just to export images)

- CSS

- HTML

- Wordpress

The projects are without menus, or jquery animation, it's a very easy and well documented project. Check the follow project steps:

- Export and compress images and send images to Wordpress.

- Update Theme (Define fonts, favicon, google maps).

- Diagram on "page" section.

- Minimal CSS

- Test and Finish

We expect up to 2 hours for each project,

For who complete the task:

- We also pretend to deliberate 3 projects per week at least and bonus for well done projects.

THE BRIEF

[url removed, login to view]

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online