Đóng

Hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 119 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $516 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

Hello, I am looking for a long term and affordable website developer that I can contact at any time to monitor, develop and maintain (whenever called upon) to ensure that the website is running appropriately and to serve the current needs of my growing retail e-commerce venture.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online