Hire a WordPress Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 120

Mô Tả Dự Án

Hello, I am looking for a long term and affordable website developer that I can contact at any time to monitor, develop and maintain (whenever called upon) to ensure that the website is running appropriately and to serve the current needs of my growing retail e-commerce venture.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online