Còn mở

Hunger Station copy

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2672 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $2000 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

Don't bid if you don't have projects and reviews!

Want a mobile application (IOS and Android) and website. Same as [url removed, login to view]

Main Features:

1- Android App

2- IOS App

3- PHP Website (Same functionality and database)

4- RTL

5- Single Language

6- Payment on delivery (NO online payment)

7- Online (website) Backend Admin for (Admin and Restaurant owner)

Reasonable Price!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online