Đã đóng

Images Download (scrap) and upload via FTP

Dự án này đã được trao cho liviuconcioiu với giá €50 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

Using the info contained in the Excel do the following jobs:

1.- Check Image URL

2.- Download

3.- Rename Image

4.- Upload to Server (FTP)

5.- Update the information excel

Volume: [url removed, login to view] images

Average Image Size: 45Kb

Moving Size: 10Gb Download and Upload.

You can check the Excel where to pick the info and to update:

[url removed, login to view]

FTP info will be provided once project awarded.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online