Implement Algorithm into BST C++

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

Please do not bid unless you are familiar with the Subset-Cover scheme [NNL01]. Required: Subset cover scheme implemented into a BST in C++. Given set of Users and set of revoked users, find a disjoint subset which should not include revoked users.

Code for BST already developed but will need tweaking and so scheme needs implementation into BST.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online