Đã hoàn thành

Implement Algorithm into BST C++

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wangbeizou với giá £150 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Please do not bid unless you are familiar with the Subset-Cover scheme [NNL01]. Required: Subset cover scheme implemented into a BST in C++. Given set of Users and set of revoked users, find a disjoint subset which should not include revoked users.

Code for BST already developed but will need tweaking and so scheme needs implementation into BST.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online