Đã đóng

Implementación de Servicio de [url removed, login to view] (ERP)

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Necesito cotizar la implementación de [url removed, login to view] (ERP/CRM open source) en mi servidor (godaddy), con los siguientes módulos:

[url removed, login to view]

odoo

CRM

Website

Accounting

Email Marketing

Subscription

Invoicing

ECommerce

Expreses

Sales

Point of Sale

Inventory

Appraisal

HelpDesk

Nosotros proveemos membresía de odoo. Se requiere la implementación del servicio y personalización del CRM/ERP.

Buscamos expertos con experiencia, idealmente que hablen español fluido, o en ultimo caso inglés fluido.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online