Đã hoàn thành

Implementation of PHP nacha file example

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vamir với giá $64 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

A nacha file is a file format sent to banks to process payments - there is a PHP class file that allows this to happen - I need someone to review it and create a working example for me - [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online