Đã đóng

Import data to dabase for Joomla website

Dự án này đã được trao cho itmncindia với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need help with Joomla import data from excel to sobi2 in my Joomla website , to build bussines directory. need DBA expertise.

i Jest need to import attachment to db and show this list as bussiness card in my joomla website work with sobi2 plug in. for example show list like this: [url removed, login to view]%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online