Còn mở

Input https verification into WordPress backend

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $141 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

We have the HTTPS certificate from crazy domain, we require it to be input into our Wordpress website.

We have other work in the future to be considered

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online