Đã đóng

Insert OS Commerce Help Desk into Word Press Site

Dự án này đã được trao cho KIS với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello,

I want to install the Help Desk Ticket Support System from [url removed, login to view] into my Word Press website onto my Contact Us page.

The project is to install, create the basic configurations, and ensure the look and feel is consistent with my website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online