Còn mở

Instagram Software/Website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $204 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Looking for either a software or website that can do the following:

1) Create IG profi1es to perform basic instagram tasks

2) Read people from a database list that I will supply (read list from database) to perform daily routined tasks of hearting* pictures

2) 200 profiles must be managed within step 1 as the profiles must heart* the list 3 times a day..around 400 hearts* for each time

3) Make 200-300 instagram profiles

Winning Bidder must maintain the code for the developed application and must make sure that profiled accs do not get banned. (if the accs do get banned then they must be replaced). A monthly payment will also be sent to the winning bidder to compensate them for maintaining the application and making sure that it is working correctly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online