Đã đóng

Instagram & Youtube API Software website

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $749 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hello there,

I am looking for someone that is familiar with the instagram and youtube API, as we want to create data analytics for users. Similar apps and website already exists, i can give examples. We want a software that will be able to track how many followers different accounts on instagram are gaining or losing. This will initially be for our website.

Similar websites are [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online