Đã hoàn thành

Install & Configure SSL certificate on Wordpress Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KennySVG với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Need SSL certificate installed/configured/setup on Wordpress website (Apache server/cpanel).

Host has installed the SSL on the account - just need the website configured to use it.

Install SSL certificate so that website is HTTPS protocol.

programmed to use SSL, all elements such as CSS, JavaScript, Images on the site need to reference HTTPS.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online