Đã Hủy

Install Ms Dynamic CRM Server 2016

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

visoftech62

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
1.8
taivt1234

Tôi đã phát triển phần mềm trên php, asp.net vb.net.c# applaction với mysql + sqlserver các phiên bản từ 2000 đến 2012 với 4 năm kinh nghiệm Tôi có thể tham gia vào công việc này của bạn

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$49 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
0.0
dkjani1130

I have experience in providing technical support & installation of MS server. Will ensure highest standards of work & effectiveness.

$12 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lgmosneagu

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0