Đã đóng

Install Magento 2 Theme and Copy Home Page Content to New Site

Dự án này vừa được trao cho webzone007 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need help installing a magento 2 theme and copying over some home page content to new site. Note that you cannot do a fresh install on the new site as I will lose all of my products.

Here are the detailed instructions:

[url removed, login to view]

Thanks,

Ro

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online