Đã đóng

Install MondialRelay as delivery service on Shopify

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €140 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Hi there,

I'm looking for someone that can install MondialRelay as a delivery service in a Shopify e-commerce.

Here is a link for the widget:

[url removed, login to view]

Click on "Demo", this what has to be embed on the website.

I already lost much time with an unexperienced freelancer, please bid ONLY if you can do this.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online