Đã đóng

Integrate WooCommerce Subscriptions/Memberships into WP Jobhunt

Dự án này đã nhận được 76 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £188 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

Hi All! I currently have Jobcareer theme (a job board theme), which includes WP-Jobhunt plugin. At present a user has to subscribe to a fixed job posting / time package through WP-Jobhunt to post jobs. Instead however, I am looking to integrate a subscriptions package through woocommerce memberships / subscriptions for example, which allows unlimited job postings with an automatic monthly recurring payment. I currently have woocommerce subscriptions / memberships plug ins installed. WP-jobhunt currently supports woocommerce payment gateways.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online