Integrate WooCommerce Subscriptions/Memberships into WP Jobhunt

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 76

Mô Tả Dự Án

Hi All! I currently have Jobcareer theme (a job board theme), which includes WP-Jobhunt plugin. At present a user has to subscribe to a fixed job posting / time package through WP-Jobhunt to post jobs. Instead however, I am looking to integrate a subscriptions package through woocommerce memberships / subscriptions for example, which allows unlimited job postings with an automatic monthly recurring payment. I currently have woocommerce subscriptions / memberships plug ins installed. WP-jobhunt currently supports woocommerce payment gateways.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online