Đã đóng

Integrate Woocommerce Products, Cart, Checkout into Food-Bakery Theme

Dự án này đã được trao cho graphicaa với giá $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

We need to integrate our current woocommerce settings and products into new food-bakery theme. Current theme has its own custom products creation. We need to list woocommerce products with the same styling & css.

Ability to map woocommerce products to food-bakery theme restaurant listings to display that restaurants products.

Theme demo: [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online