Integrate Woocommerce Products, Cart, Checkout into Food-Bakery Theme

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 90

Mô Tả Dự Án

We need to integrate our current woocommerce settings and products into new food-bakery theme. Current theme has its own custom products creation. We need to list woocommerce products with the same styling & css.

Ability to map woocommerce products to food-bakery theme restaurant listings to display that restaurants products.

Theme demo: [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online