Integration with Sabre Flights API and HotelBeds - 18/03/2017 20:23 EDT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 34

Mô Tả Dự Án

Web application to book and pay travel packages (flights and hotel) also to book hotels only. Integrated to the API of Sabre Flights and HotelBeds.

- The developer may already have an application that speeds up the process for installation and customization

- If not, we have a license of PHPTravels (built in CodeIgniter) which already has an interface to show results for flights and hotels integrated to other APIs, you can use that interface to show results with Sabre and HotelBeds. PHPTravels already has the features of billing, a basic control panel and login.

- Integration with a payment gateway (eg PayU)

- Preferably have in your portfolio websites with integrations with one of these APIs or eCommerce experience with CodeIgniter

Documentation of HotelBeds API:

Https://[url removed, login to view]

Https://[url removed, login to view]

Sabre API Documentation:

Https://[url removed, login to view]

PHP Travels:

Http://[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online