Đã đóng

Interactive Ruby Help

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Scripts

1) Simple average: write a script that takes a list of numbers from the console (all on one line separated by spaces) and reports the average.

2)Text statistics: write a script that reads in a text file as one large array of words. Iterate through the array counting the total number of letters. Divide the total number of letters by the number of words to report the average word length. Also report the longest word in the text.

3)Movie search: write a script that reads a word from the user. The script then searches the movie titles in the file [url removed, login to view] and reports any matches. The script should also display the number of matches.

* I will provide [url removed, login to view] file

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online