Đã đóng

Java Project Required Advance skills

Dự án này đã được trao cho microservices với giá $111 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi here is my project

Its in two part, currently attaching first part and will gave you another part in the future

I need this to be done as soon as possible

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online