Đã đóng

Joomla Admin Needed for our website

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $86 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We have a Joomla website with many extensions like:

Membership Pro

Acymail

EasyBlog

Kunena

Virtuemart

Guru Pro

We are looking for someone that can manage the site and extensions, making sure all of them are configured properly.

This project is for the configuration of the Membership area. You will need to take the packages that we have created and make sure that when a member subscribes they are added to the correct group so that we can make the extension "live."

If this project is successful we will talk to you about an hourly rate, so that you can regularly work on the site. (We will create an hourly project for that.)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online