Đã hoàn thành

Joomla Expert Needed - vet4u

Dự án này đã kết thúc thành công bởi joomlamanager với giá $112 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $150 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I'm looking for a Joomla expert to update exiting website:

I need the following updates:

1. migrate kunena forum data from old joomla 1.5 to new joomla 3.5.

2. change contact module on homepage from simple contact to Rsform.

Thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online