Đã đóng

Joomla Expert Needed - vet4u

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $152 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $150 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I'm looking for a Joomla expert to update exiting website:

I need the following updates:

1. migrate kunena forum data from old joomla 1.5 to new joomla 3.5.

2. change contact module on homepage from simple contact to Rsform.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online