Đã hoàn thành

Joomla troubleshoot language redirection issue

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dotsquaresau với giá $25 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

We have a website [url removed, login to view] that is built on Joomla and has a multi language setup. as you can see from the URL above it adds /en/ to the URL. All has worked until recently now the redirection is also occurring on the administrator URL which causes it to 404.

We need some troubleshooting to stop this redirection on the Admin URL, and if possible disable the language functionality. Restoring a normal Joomla

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online