Đã hoàn thành

Jquery accordion menu needs to show select state on li item when on select page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi staticdesigner với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am having trouble with this accordion showing an selected state on li item when on select page url. I would like for a client to click on a link and it will be highlighted in the left navigation bar. Check it out: [url removed, login to view] - its the blue left accordion. I got the code from here "[url removed, login to view]" and I see it works there but not on my site. All the code appears to be there.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online