Jquery accordion menu needs to show select state on li item when on select page

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

I am having trouble with this accordion showing an selected state on li item when on select page url. I would like for a client to click on a link and it will be highlighted in the left navigation bar. Check it out: [url removed, login to view] - its the blue left accordion. I got the code from here "[url removed, login to view]" and I see it works there but not on my site. All the code appears to be there.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online