Đã đóng

Kiala shipping Woocommerce (UPS access point selector)

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €241 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I'm looking for a plugin that works for Kiala location selector 'also known as UPS access point selector'.

Requirements are:

1. Stable and also for coming Woocommerce update releases

2. Information send through order like all other order info

3. Working in all browsers + mobile friendly

What it needs to like?

If you follow the next link you can add a product to your basket and go to checkout. Fill in the billing info with country Netherlands/Amsterdam zip: 1043AJ and see the map appearing.

[url removed, login to view] Less

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online