Đã đóng

Kijiji Scraping Tool

Dự án này vừa được trao cho lkhelladi với giá $133 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We need you to build a scraping tool that is able to fetch Kijiji real estate listings. We need the

- Ad title

- Ad description

- Contact phone number

- Pictures

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online