Klaviyo (email system) woocomerce integration solving

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

We need to fix the integration with Klaviyo. This is simple thing which need to be done with API. IF you are professional and familiar with Klaviyo to Woocommerce integration it will take you not more than 1 hour to fix the problem.

Write a text in your bid - KlavWooInt if you read and understand the project. After it you will get a problem description file.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online