Đã đóng

1 Landing Page + 3 new websites - Requires XML data/script

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1255 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

We require you to build 1 landing page as well as 3 separate websites; the 3 website will all use the exact same template, however the contents will be different.

Please make sure you read the attached information about the XML requirements. If you do not mention it in your response as well as demonstrating your ability to write the required XML script we will not consider your application.

We would like to loosely base the templates on the following template: [url removed, login to view]

We have attached 4 documents being;

- XML – “Requirements, Information & FAQ”

- Template of website 1 “Sales & Projects”

- Template of website 2 “Property Management”

- Template of website 3 “Research & Investments”

Finally we require you to provide examples of Real Estate/ Property websites you have created in the past as well as website that demonstrate your XML script writing ability.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online