Đã đóng

Laravel Developer-Write some Software

Dự án này đã được trao cho TechConLabs với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Need a Laravel Developer to make some upgrades on my website.

I need to upgrade:

Online Form to include a Map with zipcode.

Messaging System masking clients/services emails

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online