Đã đóng

Laravel 5.4 + Vuejs developer

Dự án này đã được trao cho msamateh95 với giá $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello all,

I want to hire at least two developers who are experienced in Laravel 5.4 + VueJs development.

please bid the hour rate and how many hours available/week

and please add relevant work, website, or web application that had been done using Laravel+vuejs framework.

any proposal without the word 'laravue' and samples will be ignored and reported

happy bidding

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online