Đã đóng

Linkedin Search tool - API access

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹34311 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need to build a tool/software which lets me search LinkedIn profiles for people who have worked for more than 8-10 years in a X location and currently in Y location.

Step 2: would be for it to look for profiles of people who have worked in one of the 50-100 specific companies before a certain year.

Step 3: would be for the tool/software to compile the data automatically in an excel spreadsheet or similar for the Name, Company, profile link etc.

Ongoing project: Developer

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online