Đã đóng

Linux Admin

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹19082 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Apply If you are fit for below requirements.

1)IP configurations

2)IP Config to sub-domains

3)Expert in DNS, RDNS, SMTP, SPF and DKIM

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online