Đã đóng

Linux help

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $250 - $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Mô tả dự án

Hello, I need someone who is familiar with the Linux software. Actually, I am using Linux operating system for the first time and i want someone who can guide me through this procedure. I just want to set up my environment by writing few codes in Terminal panel. So, If you think that you can do this. Then you are most welcome.

This project is just for help. Please do not bid here if you want to be paid for this job. Your help would be highly appreciated and you will get big thumbs up on your profile. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu
United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online