Đã đóng

Linux operating system help needed

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $355 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Hello,

I want someone who is familiar with the Linux operating system. I want to set up an environment for software. But, I don't know how to do that in Linux. If you think that you can do that. Then please bid here. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online