Đã đóng

Locating Pages on a WordPress Site

Dự án này đã được trao cho santosharukuti1 với giá $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

Hi...

I'm looking to find help on locating some files on a current website. So I can update them when I need to.

The files I'm looking for are on the picture included.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online