Đã hoàn thành

Looking for an Ambitious and Enthusiastic Coder for Regular Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi maanu007 với giá $3 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $4 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Regular ongoing work customizing themes & plugins. More details in the PM.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online